შპს. „ANLEX LOGISTICS“ გთავაზობთ საუკეთესო სატრანსპორტო-საექსპედიტორო მომსახურებას (ექსპორტ-იმპორტი, ტრანზიტი) საქართველოში:

·         ყველანაირი ტვირთების გადაზიდვა კონტეინერებით;

  • არაგაბარიტული ტვირთები;
  • მცირე მოცულობის ტვირთები ევროპიდან საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში;
  • განარალური ტვირთები;

·         ჩარტერული გემებით;

·         სატვირთო ავტომანქანებით;

·         კონკურენტუნარიან ფასებში;

·         თქვენთვის მოსახერხებელ გადახდის ფორმებით;

Additional information