შპს „ანლექს ლოჯისტიკი“ არის სატრანსპორტო საექსპედიტორო კომპანია საქართველოში. მას გააჩნია საკუთარი ოფისები თბილისში, ფოთში, რომელიც უზრუნველჰყოფს საერთაშორისო გადაზიდვებს საზღვაო, სახმელეთო და საჰაერო ტრანსპორტით მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში.

შპს „ანლექს“ არის ლიცენზიის მქონე საბჟო გადამზიდველი, რომელიც გთავაზობთ შიდა სახმელეთო გადაზიდვებს ამიერკავკასიაში. 

Additional information